Filtrai buičiai » Minkštinimo filtrai

AUTOMATINIAI MINKŠTINIMO FILTRAI

     Vandens kietumas priklauso nuo jame ištirpusių kalcio bei magnio druskų kiekio. Dėl šių medžiagų pertekliaus formuojasi kalkių nuosėdos. Nuosėdos kaupiasi ant buitinių prietaisų, šildymo elementų ir kitų paviršių: atsiranda baltų dėmių ant indų, kriauklių, vonios, ilgai neužverda arbatinukas ar sunkiai įšyla šildytuvas. Dėl užkalkėjusių vandens šildymo elementų paviršių smarkiai padidėja energijos nuostoliai,  silpnai bėga vanduo iš dušo, čiaupo, blogai tirpsta muilas.

     Vandens minkštinimas – tai jonų (Ca2+, Mg2+, Fe3+) pakeitimas, pvz. Na + jonais. Katijonitinė derva, kurią sudaro nejudrūs polimeriniai anijonai R - ir judrūs katijonai Na +. Kietam vandeniui tekant per kolonėlę, užpildytą jonitu, didesnį krūvį turintys Ca2+, Mg2+ ir Fe3+ jonai išstumia Na + jonus. Jonitas (katijonitinė derva) regeneruojamas pilant per jį koncentruotą NaCl tirpalą. Jeigu tirpale Na + jonų koncentracija yra didelė, jie sugeba išstumti daugiavalenčius jonus ir padaryti jonitą vėl tinkamu minkštinti vandenį.

     Vandens minkštinimas jonitai: daugiavalenčiai jonai pakeičiami Na+ jonais. Mainų reakciją galima pavaizduoti tokia lygtimi: 2 NaR + M2+ <==> MR2 + 2Na+. Minkštinant vandenį vyksta tiesioginė reakcija.

     Vandens minkštinimo (nukalkinimo) filtrai pašalina iš vandens kalcio ir magnio jonus, lemiančius vandens kietumą. Vandens minkštinimo filtrą sudaro: filtro korpusas su filtravimo užpildu, automatinis valdymo vožtuvas ir druskos talpa. Vandens minkštinimo filtrai turi automatinį valdymą, kuris seka pagaminto vandens kiekį, reikiamu metu atjungia ir pajungia filtrą, valdo visas regeneracijos operacijas.

     Filtrų užpildas – katijoninė įkrova. Užpildo atnaujinimui naudojamas druskos tirpalas, kurį filtras pasiruošia iš presuotos NaCl druskos.

     Vandens minkštinimo proceso metu kietas vanduo teka per katijoninę įkrovą, esančia filtro viduje. Kalcio ir magnio jonai, jonų mainų būdų, pakeičiami tirpiais natrio jonais, kurie nesudaro nuosėdų ant kaitinamųjų paviršių. Kai įkrova užsipildo kalcio ir magnio jonais, ją reikia atnaujinti. Regeneracijos metu specialus druskos tirpalas (jį pasiruošia pats filtras) ir vanduo, tekėdami skirtingomis kryptimis ir skirtingais greičiais, plauna užpildą. Panaudotas vanduo ir druskos tirpalas yra drenuojami.

 

 

 

 

1. Vandens minkštinimo fltras A25R

 

Vandens paruošimo įrenginys A25R skirtas vandens minkštinimui. Suminkštintas vanduo gali būti naudojamas buitinėms reikmėms.
Minkštinimo įrengimų veikimas pagrįstas karbonatinio kietumo šalinimu filtruojant vandenį per katijonito dervą. Derva regeneruojama druskos tirpalu. Filtras yra užpildytas stipriai rūgštiniu katijonitu. Laikantis visų eksplotacijos taisyklių, užtikrinamas likutinis vandens kietumas iki – 0,5 mmol/l.

Naudojimo sąlygos:

Reikalavimai minkštinamo vandens kokybei: pakibusios dalelės – ne daugiau 5 mg/l; bendras kietumas – < 10 mmol/l; bendras druskingumas – < 1000 mg/l; bendras geležies kiekis – < 0,5 mg/l; laisvas chloras – < 1 mg/l; temperatūra – 5–35 oC; įeinančio vandens slėgis – min 2 atm.

Tuo atveju jei vandens kokybės rodikliai neatitinka aukščiau pateiktų reikalavimų, būtina statyti pirminio apdorojimo įrangą (pvz. nugeležinimą, dechloraciją ir t.t.)

 

 

Technologonio proceso aprašymas:

Įrangos veikimas paremtas jonų mainų procesu, kurio metu Na+ jonai pakeičia kalcio ir magnio jonus. Katijonitinis filtras dirba periodiškai: persijungdamas iš serviso režimo į regeneraciją ir atgal. F iltro persijungimas iš vieno režimo į kitą vyksta automatiškai  po 18 sekundžių, kai įtaisytas skaitliukas užfiksuoja užprogramuotą praėjusio vandens kiekį. Iškart po persijungimo filtras regeneruojamas, po regeneracijos jis pereina į serviso režimą.  Jonitinė derva turi ribotą imlumą kalcio ir magnio jonams, dėl to po tam tikro išvalyto vandens kiekio, yra atliekama filtro regeneracija. Stipriarūgštinė katijonitinė derva yra regeneruojama druskos tirpalu. Regeneracijos metu Na+ jonai pakeičia proceso metu sulaikytus kalcio ir magnio jonus, kurie pašalinami kartu su praplovimo vandeniu į drenažą su hidro užtvara. Visos regeneracijos stadijos atliekamos automatiškai panaudojant įeinančio vandens slėgį. Koncentruotas druskos tirpalas bake susidaro tam tikro vandens kiekio ir tabletuotos druskos (NaCl) kontakto metu. Periodiškai druskos bakas papildymas tabletuota druska. Regeneracijos procesas susideda iš sekančių ciklų:

2 ciklas – atbulinis praplovimas, vandens srautas teka iš apačios į viršų. Šio proceso metu supurenama jonitinė derva bei pašalinamos susikaupusios nuosėdos.
3 ciklas – dervos apdorojimas druskos tirpalu bei lėtas praplovimas. Koncentruotas 26% druskos tirpalas iš druskos bako pasiurbiamas į valdymo vožtuvą, kur ežektoriuje skiedžiamas vandeniu iki 7-10 %. Toliau tirpalas paduodamas į filtrą (srautas teka iš viršaus į apačią). Pasibaigus druskos tirpalui druskos bake, lygiai tokiu pačiu greičiu vyksta lėtas dervos praplovimas vandeniu.
4 ciklas – druskos bako užpildymas. 
5 ciklas – greitas praplovimas, kurio dėka sutankinamas dervos sluoksnis, bei pašalinami likutiniai druskos tirpalo likučiai.

 

 

  Techninės charakteristikos

Filtro modelis

Nominalus/maksimalus našumas, m3/h

Jonito kiekis, l

Keitimo talpa,

g–ekv

Filtrociklas esant pradiniam kietumui

6 mg–ekv/l, m3

Druskos suvartojimas vienai regeneracijai, kg

Druskos talpa, l

Pajungimas įėjimas/ išėjimas/ drenažas,

coliai

Filtro korpusas,

Ø x H, coliai

Matmenys

(GxAxP), mm

A25R

1,3 / 2,0

18

25

3,0

2,88 50

¾  /  ¾  /  1/2

8 x 35

430 x 1100 x 220

 

 

 

 

2. Vandens minkštinimo fltras SOFT-300

 

 

 

Vandens paruošimo įrenginys SOFT-300 skirtas vandens minkštinimui. Suminkštintas vanduo gali būti naudojamas buitinėms reikmėms. Minkštinimo įrengimų veikimas pagrįstas karbonatinio kietumo šalinimu filtruojant vandenį per katijonito dervą. Derva regeneruojama druskos tirpalu. Filtras yra užpildytas stipriai rūgštiniu katijonitu. Laikantis visų eksplotacijos taisyklių, užtikrinamas likutinis vandens kietumas iki – 0,5 mmol/l.

Naudojimo sąlygos:

Reikalavimai minkštinamo vandens kokybei: pakibusios dalelės – ne daugiau 5 mg/l; bendras kietumas – < 10 mmol/l; bendras druskingumas – < 1000 mg/l; bendras geležies kiekis – < 0,5 mg/l; laisvas chloras – < 1 mg/l; temperatūra – 5–35oC; įeinančio vandens -slėgis – min 2 atm.

Tuo atveju jei vandens kokybės rodikliai neatitinka aukščiau pateiktų reikalavimų, būtina statyti pirminio apdorojimo įrangą (pvz. nugeležinimą, dechloraciją ir t.t.)

 

 

 

Technologonio proceso aprašymas:

Įrangos veikimas paremtas jonų mainų procesu, kurio metu Na+ jonai pakeičia kalcio ir magnio jonus. Katijonitinis filtras dirba periodiškai: persijungdamas iš serviso režimo į regeneraciją ir atgal. F iltro persijungimas iš vieno režimo į kitą vyksta automatiškai  po 18 sekundžių, kai įtaisytas skaitliukas užfiksuoja užprogramuotą praėjusio vandens kiekį. Iškart po persijungimo filtras regeneruojamas, po regeneracijos jis pereina į serviso režimą.  Jonitinė derva turi ribotą imlumą kalcio ir magnio jonams, dėl to po tam tikro išvalyto vandens kiekio, yra atliekama filtro regeneracija. Stipriarūgštinė katijonitinė derva yra regeneruojama druskos tirpalu. Regeneracijos metu Na+ jonai pakeičia proceso metu sulaikytus kalcio ir magnio jonus, kurie pašalinami kartu su praplovimo vandeniu į drenažą su hidro užtvara. Visos regeneracijos stadijos atliekamos automatiškai panaudojant įeinančio vandens slėgį. Koncentruotas druskos tirpalas bake susidaro tam tikro vandens kiekio ir tabletuotos druskos (NaCl) kontakto metu. Periodiškai druskos bakas papildymas tabletuota druska. Regeneracijos procesas susideda iš sekančių ciklų:

2 ciklas – atbulinis praplovimas, vandens srautas teka iš apačios į viršų. Šio proceso metu supurenama jonitinė derva bei pašalinamos susikaupusios nuosėdos.
3 ciklas – Dervos apdorojimas druskos tirpalu bei lėtas praplovimas. Koncentruotas 26% druskos tirpalas iš druskos bako pasiurbiamas į valdymo vožtuvą, kur ežektoriuje skiedžiamas vandeniu iki 7-10 %. Toliau tirpalas paduodamas į filtrą (srautas teka iš viršaus į apačią). Pasibaigus druskos tirpalui druskos bake, lygiai tokiu pačiu greičiu vyksta lėtas dervos praplovimas vandeniu.
4 ciklas – druskos bako užpildymas. 
5 ciklas – greitas praplovimas, kurio dėka sutankinamas dervos sluoksnis, bei pašalinami likutiniai druskos tirpalo likučiai.

 

  Techninės charakteristikos

Filtro modelis

Nominalus/maksimalus našumas, m3/h

Jonito kiekis, l

Keitimo talpa,

g–ekv

Filtrociklas esant pradiniam kietumui

6 mg–ekv/l, m3

Druskos suvartojimas vienai regeneracijai, kg

Drusko bako talpa, l

Filtro korpusas,  

Ø x H, coliai

Pajungimas įėjimas/ išėjimas/ drenažas,

coliai

Matmenys

(GxAxP), mm

SOFT-300

1,0 / 2,0

18

25

3,0

2,88 50 8 x 35

¾  /  ¾  /  1/2

450 x 1090 x 240

 

 

 

 

3. Serija SIMPLEX-M

 

 

 

Filtrų regeneracija pagal suvartojamą vandens kiekį

 

Filtro modelis

Katijonito kiekis,  l

Filtro imlumas, eq

Nom. našumas, m3/h

Nom. našumas, m3/h

Maks.

pralaid., m3/h

Druskos talpa, kg

Pajung., coliai

Filtro didis, D x H, coliai

SIMPLEX-M-25E

25

35

0,9

1,2

3,3

75

3/4

08 x 44

SIMPLEX-M-35E

 

35

49

1,2

1,5

4,3

100

1

10 x 44

SIMPLEX-M-45E

 

45

63

1,5

2,0

4,1

100

1

10 x 54

SIMPLEX-M-60E

 

60

84

2,0

2,5

4,8

150

1

12 x 52

SIMPLEX-M-75E

 

75

105

2,5

3,0

4,8

150

1

13 x 54

SIMPLEX-M-100E

 

100

140

3,5

4,0

5,0

200

1

14 x 65

SIMPLEX-M-125E

 

125

175

4,5

5,0

5,4

200

1

16 x 65

SIMPLEX-M-175E

 

175

245

5,0

5,5

6,1

300

1

18 x 65

SIMPLEX-M-200E

 

200

280

5,0

5,5

6,2

300

1

21 x 60

SIMPLEX-M-300E

 

300

420

10,0

12,0

12,3

500

1,5

24 x 69

SIMPLEX-M-500E

 

500

700

17,5

20,0

24,0

500

2

30 x 72

 

 

4. Serija TWIN-MD: nepertraukiamo veikimo minkštinimo filtrai su atskiru druskos baku

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Filtrų regeneracija pagal suvartojama vandens kiekį

 

Filtro modelis

Katijonito kiekis, l

Filtro imlumas, eq

Nom. našumas, m3/h

Maks. našumas, m3/h

Druskos talpa, kg

Pajung.,

coliai

Filtrų dydis, DxH,

coliai

TWIN-MD-15E

15

21

0,5

0,8

100

¾

08 x 35

TWIN-MD-25E

25

35

0,9

1,2

100

¾

08 x 44

TWIN-MD-35E

35

49

1,2

1,5

100

1

10 x 44

TWIN-MD-45E

45

63

1,5

2,0

150

1

10 x 54

TWIN-MD-60E

60

84

2,0

2,5

150

1

12 x 52

TWIN-MD-75E

75

105

2,5

3,0

150

1

13 x 54

TWIN-MD-100E

100

140

3,5

4,0

200

1

14 x 65

TWIN-MD-125E

125

175

4,0

4,0

200

1

16 x 65

TWIN-MD-130E

130

182

4,5

5,5

200

1,5

16 x 65

TWIN-MD-170E

170

238

6,0

7,0

300

1,5

18 x 65

TWIN-MD-220E

220

308

7,0

8,5

300

1,5

21 x 60