Filtrai pramonei » Atbulinės osmozės (RO filtrai)

Nudruskinimo filtras VES P14

 

Ištirpusios druskos vandenyje yra ne tik Ca+ ir Mg+ junginiai, kuriuos galima pašalinti minkštinant vandenį nukalkinimo filtrais. Kitos druskos, ypač chloridai (Clx-), sulfatai (SOx-), nitratai (NOx-) yra šalinami vandens nudruskinimo filtrais VES (VES nudruskinimo kasetės).

Šio proceso kontrolinis rodiklis yra pildomo vandens elektrinis laidumas, kuris turi būti <10 µS/cm. Eksploatacijos metu vandens, esančio šildymo sistemose, elektrinis laidumos padidėja, tačiau negali viršyti 100 µS/cm.

 

VES P14 ypatumai:

  • Deminerilizacijos kasetė 16000 l *°dH

  • Atitinka apytiksliai 800 l demineralizuoto vandens, esant 20°dH

  • Maks. 6 bar, maks. 0-40 °C

  • Pakartotinis naudojimas, reikalinga 2 pakuotės 7 l

  • Galimas panaudotų dervų utilizavimas kartu su buitinėmis atliekomis

  • Papildomai reikalinga pripildymo žarna arba pripildymo mechanizmas

  • Būtina įrengti papildomą elektromagnetinį vožtuvą vandens srauto kryptimi prieš kasetę