Paslaugos » Sistemų praplovimas

     

     Sistemų cheminiam valymui yra naudojami reagentai Ferrolin®, kurių sudėtyje yra organinės ir neorganinės rūgštys (greitai ištirpina korozijos produktus ir nuoviras).

     Ferrolin® pašalina rūdžių ir kalcio karbonato nuoviras visų tipų sistemose, pavyzdžiui, maisto konservavimo pramonėje, karšto ir šalto vandens vamzdynuose, šildymo bei aušinimo sistemose ir t.t. Grynas silikatas ir gipsinės nuoviros nebus ištirpintos.

 

 

 

Vandens šildymo ir garo katilų cheminis valymas vykdomas dviem etapais:

  1. Rūgštinis Ferrolin® plovimas (5 % organinių rūgščių tirpalas);
  2. Paviršių pasyvacija reagentu WS1 (3 % tirpalas).

     Cheminio valymo tirpalų ruošimui, jų padavimui į sistemą ir cirkuliacijos vykdymui turi būti sumontuota speciali uždara sistema (tirpalų paruošimo bakas – cirkuliacinis siurblys – plaunama sistema – tirpalų ruošimo bakas). Prieš cheminį valymą turi būti atliktas cheminio valymo schemos sandarumo hidraulinis išbandymas. Cheminio valymo tirpalų cirkuliacija sistemoje vykdoma cirkuliacinių siurblių pagalba.

 

Sistemų praplovimo programa reagentais Ferrolin®

 

     5 % organinių rūgščių tirpalas ruošiamas reagentų ruošimo bake, naudojant paprastą arba minkštintą vandenį. Tirpalas pašildomas iki 50-60°C temperatūros ir cirkuliuojamas per sistemą tol, kol baigiamas nuosėdų tirpinimas. Rūdžių ir nuovirų panaikinimui vamzdžiuose paruošiamas 5 % tirpalas ir vanduo sistemoje cirkuliuojamas rūgščiai atsparių siurblių pagalba. Temperatūra sistemoje turėtų būti palaikoma apie 20-50°C. Jei nuosėdos jau buvo tirpintos anksčiau, bus reikalingas mažesnis produkto kiekis. Produkto efektyvumas ir aktyviųjų komponentų kiekis tirpale kontroliuojamas matuojant tirpalo pH reikšmę.

     Atlikus rūgštinį plovimą, sistema drenuojama ir vykdomas sistemos atplovimas paprastu arba minkštintu vandeniu iki neutralios vandens pH terpės ir švaraus vandens. Sistemos atplovimo metu iš reagentų ruošimo bako nudrenuojami rūgšties tirpalo likučiai, reagentų ruošimo bakas ir reagentų padavimo linija praplaunami vandeniu.
     Rūgšties likučių neutralizavimui rekomenduojamas pakartotinis praplovimas šarminiu reagento WS1 tirpalu. Siekiant išvengti nuovirų susidarymo, vėlesniam vandens apdirbimui rekomenduojami kietumą stabilizuojantys ir koroziją inhibuojantys produktai.

 

Pasyvacija

 

     3 % reagentas WS1 (šarminis tirpalas) ruošiamas reagentų paruošimo bake, naudojant minkštintą vandenį ir pašildant tirpalą iki 20–60 °C. Pasyvacija vykdoma tol, kol nustoja kisti pasyvuojančio tirpalo pH, bet ne trumpiau kaip 1 valandą. Po sistemos pasyvacijos ataušinamas ir nudrenuojamas pasyvacijos tirpalas. Jeigu sistema po pasyvacijos bus paleidžiama, po pasyvuojančio tirpalo drenavimo sistemą reikia atplauti minkštintu maitinimo vandeniu iki nustatytų rodiklių normos maitinimo vandenyje.

     Plovimo ir pasyvacijos tirpalų sudėtyje esančios medžiagos yra netoksiškos. Ruošiant šiuos tirpalus, būtina laikytis darbų su rūgštimis ir šarmais reikalavimų. Ruošiant tirpalus, būtina naudoti individualias saugos priemones: gumines pirštines, respiratorių arba dujokaukę, akinius, apsivilkti specialius drabužius. Siurblio variklis turi būti įžemintas.

Susisiekite su mumis!