Paslaugos » Vandens tyrimai

      Patikimas vandens valymo įrangos parinkimas visada prasideda nuo vandens tyrimo. Tik atlikę cheminę analizę mes galime sužinoti apie taršas, esančias vandenyje. Net jei vanduo atrodo švarus, jis gali turėti akims nematomų pavojingų priemaišų, kurios susikaupusios organizme gali sukelti įvairias ligas.

     Didelė dalis esamų vandens vandentiekio sistemų neatitinka galiojančių kokybės standartų. Tai reiškia, kad reikalingi laboratoriniai vandens tyrimai.

     Vandens analizė gali būti vykdoma iš skirtingų šaltinių: atvirų šaltinių, šulinių, gręžinių, vandentiekio ir t.t.

Pilnas vandens tyrimas numato dviejų tipų tyrimus: fizikinė-cheminė analizė ir bakteriologinė analizė. Cheminės analizės metu nustatoma spalva, vandens kietumas, drumstumas, cheminiai elementai. Bakteriologinė analizė leidžia apskaičiuoti bendrą bakterijų kiekį.

     Remiantis laboratorinių tyrimų rezultatais laboratorija išduoda klientui rekomendacijas dėl vandens kokybės koregavimo ir rekomenduoja vandens valymo technologijas. Siekiant, jog tyrimų rezultatai būtų maksimaliai objektyvūs, reikia griežtai laikytis mėginių paėmimo tvarkos. Atliekant išsamią vandens analizę vandens mėginiai imami kiekviename valymo etape. Tai leidžia parinkti labiausiai efektyivus ir optimalius vandens valymo metodus.

 

     Kompleksinis vandens valymas numato penkis vandens valymo etapus:

  1. Mechaninis valymas nuo kietųjų teršalų, kuris vykdomas trimis etapais (valymas nusodinamais filtrais; valymas naudojant aktyvuotą anglį; valymas naudojant mikrofiltraciją);
  2. Vandenyje ištirpusios geležies kiekio sumažinimas;
  3. Vandens minkštinimas;
  4. Membraninis vandens valymas;
  5. Vandens apdorojimas UV spinduliais.

 

     

 

     UAB "ŠOMIS" vandens tyrimų laboratorija atlieka cheminius ir  mikrobiologinius paviršinio, požeminio, geriamojo vandens (tame tarpe šulinių, gręžinių) tyrimus. Tyrimai atliekami ir įmonėms, ir privatiems asmenims.

     Mūsų laboratorija turi pilnavertę matavimo priemonių ir laboratorinės įrangos bazę, kuri reikalinga vandens mėginių paėmimui ir kokybiškų cheminių vandens tyrimų atlikimui, siekiant teisingai parinkti vandens paruošimo įrangą ir pagerinti vandens kokybę.

     Laboratorijos darbuotojų aukšta kvalifikacija ir jų daugiametė patirtis leidžia atlikti tyrimus labai kokybiškai.

   Perkant iš mūsų vandens gerinimo įrangą arba  užsakant įrangos aptarnavimo paslaugą, UAB „ŠOMIS“ vandens tyrimus atlieka NEMOKAMAI.

 

 

 

 

Vandens tyrimai

 

Kvapo nustatymas

Drumstumo nustatymas

pH nustatymas

Elektrinio laidumo nustatymas

Bendro vandens kietumo nustatymas

Šarmingumo nustatymas

Ca nustatymas

Mg nustatymas 

Fe nustatymas

Zn nustatymas

Chloridų nustatymas

Sulfatų nustatymas

Neorganinio, organinio ir bendro fosforo nustatymas

Nitritų N02 nustatymas

Nitratų N03 nustatymas

Amonio NH4 nustatymas

Poliaminų nustatymas 

Karbonatinio indekso nustatymas

Permanganato indekso nustatymas

Kainoraštis: Laboratoriniai reagentai ir įranga  

 

 

 

 

 

Susisiekite su mumis!